Mọi chính sách riêng tư trong khóa học đào tạo, cũng như dữ liệu cá nhân của từng công ty đều được công ty chúng tôi tuân thủ, và bảo mật theo cam kết của khách hàng cụ thể chúng tôi sẽ giữ kín

  • Hình ảnh khách hàng
  • Thông tin khách hàng
  • Số điện thoại
  • Email
  • Hoặc những thông tin khác

Mọi thông tin truyền thông đều được hỏi thông qua ý kiến từng công ty, từng khách hàng cụ thể

Gọi 0945771982 biết thêm chi tiết